Tilbakeblikk: Kommunereformen – leserinnlegget som forsvant

Ikke alle leserinnlegg kommer på trykk. Våre betraktninger om kommunereformen ble sendt til Tvedestrandsposten i april 2016 – og vi så aldri noe mer til den saken. Uansett er debatten over for denne gang, så lenge det varer. Her er hva Andreas Westheimer mente om saken i fjor:

Vi i Miljøpartiet de Grønne er minst like mye engasjert i kommunereformen som de øvrige partiene er.  Saken har vært diskutert vidt og bredt.  Ut fra vårt politiske ståsted om at vi ønsker oss en desentralisert samfunnsmodell, ville det være naturlig for oss å si nei til hele reformen, forlange bindende folkeavstemning og stole på at et nei-flertall legger saken død en gang for alle.

 

Men for oss vil det være lite konstruktivt å melde seg ut av hele debatten. I alle fall et dårlig signal å sende til velgerne. Da er det et mye bedre alternativ å forsøke å påvirke prosessen. Svakheten med kommunereformens utgangspunkt er at den kommer ovenfra, og ikke er noe kommune-Norge selv har funnet på. Men en slik reform ville nok presset seg fram, selv om vi ikke hadde hatt en Høyre/Frp-regjering.

 

Dessuten er MDG et parti som jobber for forandring og forbedring av samfunnet, tuftet på en helt nødvendig miljøpolitikk. Og miljø handler ikke bare om naturvern, utslipp og klima. For Tvedestrands del handler det aller mest om trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Og siden det norske samfunnet hele tiden endrer seg, er det naturlig å være åpen for nye løsninger.

 

Jeg mener at vi kunne gå for det som nå er 5k-modellen, selv om det var synd at Åmli meldte seg ut. Men hvis enda flere kommuner hopper av, står vi i et helt nytt politisk landskap. Det er lite meningsfylt, og antagelig lite sannsynlig at Tvedestrand ensidig slår seg sammen med Arendal.  Det er liksom ikke det som er poenget med kommunereformen.  Ikke glem at Arendals mest opplagte partner i denne saken er Froland. Ikke bare pga nærhet og geografi, men også siden 70 prosent av arbeidsstyrken i Froland jobber et eller annet sted i Arendal. Uansett er det nok ikke så enkelt å spille rollen som «Frøken Vil Ikke» i denne saken som frolendingene tror. Jeg tror det kommer til å skje noe her, med mindre hele reformprosessen stopper opp. Og det er lite sannsynlig. Men geografien og helheten er viktig. Det handler mye om solidaritet og samarbeidsvilje på tvers av kommunegrensene.  Det er helt avgjørende at kommuner som hører naturlig sammen, for eksempel Tvedestrand og Vegårshei ikke går til hver sin storkommune, eller enda verre, blir liggende som en enklave for seg selv, fordi litt for mange innbyggere syns det var tryggest å si nei i en folkeavstemning.

 

Folkeavstemning ja.. Et annet sted i denne tråden tenkte jeg høyt om en øvre aldersgrense på en eventuell folkeavstemning. Rett og slett fordi det handler så mye om framtida, og det er viktigere at de unge blir hørt, enn at vi over seksti får bruke retten vår til å sette foten ned. Det er en av grunnene til at MDG er skeptisk til folkeavstemning. Det er ikke sikkert en folkeavstemning er så demokratisk når det kommer til konsekvensene. Det er også en annen avgjørende forskjell på folkeavstemning og kommunestyrevedtak. Folket trenger ikke begrunne sin stemme, eller forsvare den for noen andre seg selv. Er man folkevalgt derimot, må man ivareta interessene til de man representerer, og begrunne standpunktet sitt utfra det.

 

Uansett så er hele vår konstitusjon tuftet på folkeavstemningen i 1905, der nær 80 prosent stemte ja til at danske Prins Carl skulle bli Norges konge. Rett nok var det store lokale variasjoner. Skepsisen var stor i mange steder i landet. Faktisk særlig i Agder og Telemark. I Tinn kommune stemte 72 prosent nei til konge. Men denne kommunen, og alle de andre som stemte mot, er like fullt en del av kongeriket den dag i dag – til tross for at de stemte nei…

 

Hva har så denne lille historieleksa med kommunereformen å gjøre? Ikke annet enn at demokrati kan være veldig enkelt, eller veldig vanskelig. Og den dag kommer nok aldri at fem kommuner som forhandler om å gå sammen, holder felles folkeavstemning på samme dag, og lar resultatet være solidarisk bindende for alle.

 

Kort oppsummert: Vi i MDG ønsker at kommunereformen skal bli et løft for Tvedestrand. I et større fellesskap kan vi få del i løsninger vi ikke har i dag. F.eks få fart i trafikksikkerhetsarbeidet, som pga ressursmangel og manglende politisk vilje har havnet i bakevja. Vi forutsetter at ingen skoler skal nedlegges, og at ingen som bor i kommunen vår skal få tilbud om sykehjemsplass i en helt annen ende av storkommunen. Tilhørighet, nærhet og trygghet skal vi ikke gi avkall på.