Andreas Westheimer

Andreas er MDGs listetopp og ordførerkandidat (!) til årets kommunevalg. Han kom inn i lokalpolitikken i 2015, og ble etter hvert fast representant i Tvedestrand kommunestyre. Han står også på en femteplass på MDG sin liste til årets fylkestingsvalg i Agder.

 

Hans politiske hjertesaker er miljøvern i aller bredeste forstand. Det innbefatter landskapsvern, kulturhistorisk vern, og bekjempe all slags forurensing og rovdrift på naturressurser. Uten å være næringsfiendtlig, ønsker han en streng og ryddig politikk i alle plan- og utbyggingssaker.Sprenger vi bort Tvedestrand bit for bit, får vi det aldri igjen!

 

Når det gjelder de store globale klima- og miljøutfordringene, er filosofien hans klar: Vi må praktisk talt slutte med å bruke kull, olje og gass som energikilder. Så enkelt – og så vanskelig er det.

 

Vårt indre miljø er også en hjertesak for han. Vi skal være tolerante, medmenneskelige, og hjelpe hverandre til å ta vare på vår fysiske og psykiske helse.

 

Som så mange andre er også Andreas innflytter i Tvedestrand. Men det er ikke tilfeldig at han har havnet her. Han har sterke familierøtter her, og har tilbrakt de aller fleste somrene i sitt 68-årige liv her. Først som sommergjest, siden som hytteeier og familiemann, og fra 2010 fast bosatt med adresse på Lensmannstoppen.

 

 

 

 

18. juli 2019